Uygulanabilirlik Puanı:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz oy verilmedi. İlk sen vermek İster misin?)
Loading...

“5N1K” Tekno Girişim Öngörü Atölyesi

Etkinlik Amaçları: Bu oturum program katılımcılarının girişimcilik ve tekno girimcilik hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmeyi amaçlar. Programın genel amacının tekno girişimciliğin artırılarak sosyo-ekonomik ve kişisel gelişim sağlanması olduğu düşünüldüğünde başlangıç noktası olması açısından ciddi öneme sahiptir. Katılımcılar dünyadan tekno girişimcilik örneklerini görerek ilham almaları ve motivasyonlarının artırılmaları sağlanır.
Etkinlik Zamanlaması: 90 Dakika
Kullanılacak Materyaller:
1. Renkli kalem ve kağıtlar
2. Katılımcıların yapacakları sunumun niteliğine göre eğitim ortamında yaratıcılıklarını kullanarak üretecekleri çeşitli materyaller.
Etkinlik Kazanımları:
– Katılımcılar “Girişimcilik” kavramı ile tanışırlar. Girişimciliğin ne olup ne olmadığını anlarlar.
– Katılımcıların “Tekno Girişimcilik” kavramı ile tanışırlar.
– Katımcılar dünya üzerinde fark yaratan tekno girişimlerden haberdar olurlar, ilham alırlar ve motivasyonları artar.
– Katılımcılar haya güçlerini kullanır, rol oynama modeli ile eğitimi deneyimler ve kendisini fark yaratmış bir girişimcinin yerine koyarak farklı bakış açıları kazanır.
– Grup çalışması kavramını içselleştirir, iletişimini kuvvetlendirir, kendine olan güveni artar, yaratıcılık duygusu gelişir.
Kazanılan Yetiler:
– Yaratıcılık
– Aktif katılım
– Rol oynama
– Dahil olma
– Girişimcilik
– Farklı bakış açıları geliştirme
– Hayal kurma
– İletişim
– Takım çalışması
– Beyin fırtınası deneyimi
– Hızlı ve nitelikli düşünme
Kullanılacak Yöntem
Ön Bilgi: Eğitmen tarafından dünyanın en önde gelen ve farklı teknolojik girişimcilik içeren 10 farklı girişimin katılımcılara gösterilerek bu girişimlerin hangi şartlar altında ortaya çıktığının katılımcılar tarafından hayal edilmesi istenir. Grup olarak çalışan katılımcılar farklı sunumları ile hayal güçlerini ortaya koyarlar.
Ön Hazırlık:
1. Eğitmen, Girişim ve Tekno Girişimcilik kavramları hakkında bilgi sahibi olmalı ve atölye ile ilgili ön hazırlık yapmalıdır.
2. Eğitmen 10 farklı tekno girişimi internet yardımıyla bulur ve sadece bu girişimleri anlatan 1’er adet fotoğraftan oluşan basit bir sunum hazırlanır.
3. Eğitmen bu girişimlerin isimlerinin yazdığı kağıtları hazırlar ve duvara asar.
Aktivite Adımları:
1. Katılımcılara seçilen 10 farklı girişimi anlatan fotoğraflardan oluşan sunum gösterimi yapılır.
2. Katılımcılar 10 farklı gruba ayrılır.
3. Her bir grup bir girişim seçer ve grup isimlerini içeren post iti seçtiği girişim kağıdının üzerine yapıştırır. Bu şekilde hangi grubun hangi girim üzerinde çalıştığı belli olur.
4. Takımlara ayrılan katılımcılar seçtikleri girişim hakkında sadece hayal güçlerini kullanarak 5N1K sorularına cevap üretmeye çalışır.
– Ne ? : Bu girişimde fikir tam olarak nedir ?
– Neden ? : Bu girişim fikri neden ortaya çıkmış olabilir ?
– Nerede ? : Bu girişim fikri nerede ortaya çıkmış olabilir ?
– Ne zaman ? : Bu girişim fikri ne zaman ortaya çıkmış olabilir ?
– Nasıl ? : Bu girişim fikri hangi nasıl ortaya çıkmış olabilir ?
– Kim ? : Bu girişim fikri kim tarafından – hangi kişilik özelliklerini içeren – biri tarafından ortaya çıkarılmış olabilir ?
5. Sorulara cevap üreten takımlar bu cevapları diğer katılımcılara hangi yaratıcı yöntemler kullanarak anlatacaklarını seçerler ? (Tiyatro, rol oynama, simülasyon, reklam, çizimler, müzik, v.s)
6. Tüm gruplar buldukları cevapları seçtikleri sunum şekli ile katılımcılar le paylaşır.
7. Her bir paylaşım sonucu sunum yapan grup ve katılımcılar arasında soru-cevap şeklinde geri dönütler alınır.
••••••••••••••••••••••••••

Kaynak: AITE – Academy of International Techno Entrepreneurship