Uygulanabilirlik Puanı:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Oy Verildi, Ortalaması: 5,00
Loading...

Ada Oyunu

Amaç: Bireysel Kültürel Bilincin Farkına Varmak, Kendi Kültürünü Yabancı Kültür Normlarıyla Karşılaştırmak
Sayı: En Az 10 Katılımcı
Süre: 2 – 2,5 Saat
••••••••••••••••••••••••••
Katılımcılar aynı ülkeden gelenler aynı grupta olacak şekilde gruplara ayrılır. Gemileri alabora olan gruplar farklı adalar olmak üzere ıssız birer adaya düşer. Şimdi grup üyeleri adadaki yaşamlarını nasıl sürdüreceklerini tartışırlar. Örneğin; beraber nasıl yaşarız, nasıl yiyecek sağlarız, uzun vadedeki amaçlarımız neler, erkekler ve kadınlar arasındaki ilişki nasıl olmalı, ne çeşit güç ve liderlik yapılanması olmalı, günlük hayat düzeni nasıl düzenlenmeli, vb.
Oyunun ikinci aşamasında, iki grup karşılaşır ve hikâye şu şekilde gelişir:
Bir grup terk edilmiş bir bot bulur ve anakara olduğunu zannettikleri ikinci grubun adasına giderler. Burada karşılaşan gruplar birbirinin dilini anlayamazlar. Fakat birbirlerine sorular sormak zorundadırlar:
– İletişim kurmada nasıl başarılı olabilirler?
– Birlikte yaşamayı nasıl organize edebiliriz?
– Ne çeşit anlaşmazlıklar doğabilir?
– Ne çeşit bir güç / emir-komuta yapısı kurulacak?
– Amaçlara uyacaklar mı?
Değerlendirme Soruları:
– Grupta nasıl hissettin?
– Diğer grupla beraberken nasıl hissettin?
Soruları grup dinamiğine ve sergiledikleri oyuna göre değiştirebilirsiniz.
••••••••••••••••••••••••••

Çevirmen: Can ŞENER

Kaynak: Games and Exercises