Uygulanabilirlik Puanı:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz oy verilmedi. İlk sen vermek İster misin?)
Loading...

Erasmus+ Atölyesi

Etkinlik Amaçları: Bu oturum program katılımcılarının her yaştan bireye bir çok farklı imkan sunan bir Avrupa Biriliği Programı olan Erasmus+ hakkında geniş bilgi edinmelerini amaçlar. Bu sayede katılımcılar programı tanıyarak gelecek dönemlerde daha fazla uluslararası eğitim, gönüllülük, proje gibi farklı fırsatlardan yaralanacaktır.
Etkinlik Zamanlama: 120 dakika
Zaman Planlaması: Etkinlik 40’ar dakikalık periyotlar halinde yapılmalıdır ve her periyot arasında 15 dakikalık aralar verilmelidir.
Kullanılacak Materyaller:
1. Erasmus+ Program Rehberi
2. Her gruba verilecek hatırlatıcı görev konusu kağıtları.
Etkinlik Kazanımları:
– Katılımcılar Erasmus+ programı hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur. Erasmus+ fırsatlarının farkına varan katılımcılar gelecek dönemlerde daha fazla imkandan yararlanarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunurlar.
– Katılımcıların Erasmus+ hakkında bildiklerini diğer katılımcılar ile gruplar içerisinde paylaşırlar. Akran öğrenme gerçekleştirilir.
– Katımcılar kullanılan yaygın eğitimler yöntemiyle kendilerini bir çok farklı araç kullanarak ifade eder.
– Katılımcılar yapacakları sunumlar ve ortaya koyacakları farklı performanslar ile kendilerine olan güvenlerini artırır, girişimcilik duyguları gelişir ve eğlenerek öğrenmeyi deneyimler.
Kazanılan Yetiler:
– İfade yeteneği
– Aktif Katılım
– Akran öğrenme deneyimi
– Dahil olma
– Girişimcilik
– Kendine güven
Eğitmen Notu: Eğitmen bu etkinlik öncesi mutlaka Erasmus+ Programının Türkiye’deki yürütücüsü konumundaki AB Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı’nın internet sitesi olan www.ua.gov.tr sitesini ziyaret etmeli ve ayrıntılı bilgi edinmelidir.
Kullanılan Yöntem
Ön Bilgi: Erasmus+ Programının içerdiği fırsatların akran öğrenme modeli ile uygulandığı bir atölye çalışmasıdır.
Hazırlık: Her grup için ayrı ayrı konuları içeren bir sayfa hazırlamalısınız. Bunun yanında ilki bir talk showu, ikincisi bir okulu, üçüncüsü bir sivil toplum kurumunu ve sonuncusu bir uçağı hatırlatan çizimler içeren 4 ayrı sayfa oluşturmalısınız.
Tüm grup eşit sayıda katılımcı içeren 4 ayrı grup olarak ayrılmalı. Sonra tüm gruplara Erasmus+ Rehberi’nden onlara verilecek bölümleri; ilki grup için bir talk showdaymış gibi, ikincisi için bir okuldaymış gibi, üçüncüsü için bir sivil toplum kurumundaymış gibi ve sonuncusu için çok özel bir uçaktaymış gibi sunmaları gerektiğini onlara anlatın.
Şimdi Erasmus+ program rehberini açın ve her gruba sunum yapmaları için bir bölüm verin.
Aktivite Adımları: İlk grup Erasmus + Program Rehberinden, Erasmus+ program yapısı isimli bölümü, bir talk show’daymış gibi konukları ile birlikte sunacak.
İkinci grup, Erasmus+ Program Rehberinden “Gençlik” kısmını okuyacak ve bir lisedeymiş gibi bu kısım hakkında dün akşamki Erasmus+ talk showunu izleyen öğretmenleri ile birlikte bir sunum hazırlayacak ve sunacak. Sonrasında daha fazla bilgi almak amacıyla bir sivil toplum kurumuna gitme kararı alacaklar.
Üçüncü grup, Erasmus+ Program Rehberi’nden Gençler ve Gençlik Çalışanları için hareketlilik projeleri kısmını okuyacak ve sivil toplum kurumundaymış gibi onları ziyaret eden ve gençlik değişimlerine katılmak isteyen bir öğrenci rolü yapan,EVS programına katılmak isteyen bir öğrenci rolü yapan ve yetilerini geliştirmek isteyen bir öğrenci rolü yapan gençlere anlatıyormuş gibi bir sunum yapacak.
Son grup ise Erasmus+ Programının Genel Bilgiler kısmını okuyacak ve kalkmak üzere olan bir uçaktaymış gibi yolculara bilgi vererek program hakkında tanıtım yapacaklar. Katılımcılar gruplar halinde sunumlarını hazırlamak için 45’er dakikaya sahipler. Sonrasında da her grup 10’ar dakikalık periyotlar halinde sunumlarını yapacaklar ve en sonunda eğitmen tüm bunları toparlayarak bir geri bildirim yapıp atölyeyi sonlandıracaklar.
••••••••••••••••••••••••••

Kaynak: AITE – Academy of International Techno Entrepreneurship