Uygulanabilirlik Puanı:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz oy verilmedi. İlk sen vermek İster misin?)
Loading...

Evet Oynuyoruz…

  • Atölyeler
Konu: Duygular Üzerine Doğaçlama
Kazanımlar: Duyguların tanınması ve anlaşılması için beceriler geliştirilmesi, empati gelişiminin desteklenmesi ve duyguların ve farklı ifadelerin analizinin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.
Süre: 1 Saat
Mekan: Özel bir mekana ihtiyaç yok.
Araç-Gereçler: Özel araç-gereçlere ihtiyaç yok.
Grup Sayısı: 10-25 kişi
••••••••••••••••••••••••••
BİLGİLENDİRME:
Kolaylaştırıcı olarak katılımcıların kolayca bağlantı kurabileceği tanıdık iki durum hazırlayınız (örneğin; zorbalık, aile tartışması, ergenlerin cinsel yaklaşımları gibi). Her bir durum özel bir durumu yansıtmalı ve kolay anlaşılır olmalıdır (örneğin; bir anne ve babanın kızının dışarıdan ne zaman eve dönmesi gerektiği ile ilgili konuşmaları gibi). Katılımcılardan sahne için boş alan bırakarak oturmalarını isteyiniz. Kolaylaştırıcılardan biri aktiviteyi tanıtırken diğer ikisi (veya daha fazlası) doğaçlamanın kahramanı olmalıdır. Kolaylaştırıcılar / oyuncular, önceden belirlenmiş durumlardan başlayarak doğaçlama bir tiyatro oyunu sergilerler. Doğaçlama için oyuncuların uyması gereken kurallar;
  1. Kendilerine ya da başkalarına zarar vermek yasaktır.
  2. Açık olarak cinsel davranışlara izin verilmemektedir.
  3. Mekana zarar vermek yasaktır.
Kolaylaştırıcı olarak, en dramatik / yoğun dakikaların yaşandığı anda doğaçlamayı durdurunuz. Durma ikazını yaptıktan sonra oyuncuların oldukları yerde hareketlerini bozmadan donmuş vaziyette kalmalarını isteyiniz. Daha sonra kolaylaştırıcı olarak, oturan katılımcıların kalkmalarını ve karakterlerden birine dokunmalarını ve onların nasıl hissettiğini ve ne düşündüğünü söylemelerini isteyiniz. Birkaç tur sonra, katılımcılara sahneye (hala donmuş vaziyette olan) dahil olmak ve oyunun sonuna kadar karakterlerden birinin yerine geçmeyi isteyen olup olmadığını sorunuz. Yer değiştirme farklı zamanlarda da yapılabilir ancak, her seferinde donmuş vaziyetten yeniden başlanmalıdır. Oyun sonunda, oyuncular grubun önüne oturur ve kolaylaştırıcı katılımcılardan davranışları, duyguları gibi konularda sorular sormalarını ister.
GÖZLEMLER SONUCU YAPILMASI GEREKENLER
Her bir doğaçlama için seçilen durum, basit ve gerçekçi olmalıdır.
Oyuncular, doğaçlamanın kurallarına uymalıdır.
Aktivite sonunda, doğaçlamanın katılımcılar tarafından iyi anlaşılabilmesi için kolaylaştırıcıların ya da oyuncuların yarattıkları karakterlerin dışına çıkmaları ve rollerinden sıyrılmaları açıkça ve yaygın olarak önerilen bir durumdur.
••••••••••••••••••••••••••

Çevirmen: Burcu TUĞLU

Kaynak: Toolkit TTSC