Uygulanabilirlik Puanı:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Oy Verildi, Ortalaması: 4,00
Loading...

İnovasyon 101 / İnteraktif Panel

Etkinlik Amaçları: Bu atölyelerde katılımcıların inovasyon kavramı ile tanışmaları hedeflenir. Dünya üzerinden bir çok inovatif tekno girişim fikri ile tanışan katılımcıların kendi iş fikirlerinin tüm aşamasına inovasyonu dahil etmeleri ve bu şekilde fark yaratmaları hedeflenmiştir.
Etkinlik Zamanlaması: 45 dakika
Etkinlik Kazanımları:
– Katılımcılar inovasyon kavramı ile tanışırlar, ne anlama geldiğini öğrenirler.
– Katılımcılar inovatif düşüncenin tekno girişimcilik alanında hangi alanlarda kullanıldığını uluslararası örneklerden öğrenirler.
– Katılımcılar yaratıcılıklarını geliştirerek inovasyon temelli atölyelerde fikir üretme ve uygulama deneyimi yaşarlar.
– Grup çalışması kavramını içselleştirir, iletişimini kuvvetlendirir, kendine olan güveni artar, yaratıcılık duygusu gelişir.
Kazanılan Yetiler:
– İnovatif Düşünce
– Yaratıcılık
– Fikir Üretme
– Aktif katılım
– Dahil olma
– Girişimcilik
– Farklı bakış açıları geliştirme
– Çözüm odaklı yaklaşım
– İletişim
– Takım çalışması
Kullanılan Yöntemler
Ön Bilgi: Katılımcıların inovasyon kavramı ile tanışacağı, aktif katılımları ile zenginleşen, eğitmenin ana rolde yer aldığı interaktif oturum şeklinde geçen bir bölümdür.
Ön Hazırlık: Eğitmen, Girişim, İnovasyon ve Tekno Girişimcilik kavramları hakkında bilgi sahibi olmalı ve atölye ile ilgili ön hazırlık yapmalıdır.
Aktivite Adımları:
1. Eğitmen önceden bir sunum hazırlamalıdır. Sunum fotoğraf ve videolardan oluşabilir. Bu fotoğraf ve videolarda cisimlerin ilk halleri ve son halleri yer almalıdır Bu sunumun nasıl gerçekleşeceğine dair bir örnek vermek gerekirse;
– İlk fotoğrafta sade bir bisiklet görülmektedir. Eğitmen bu fotoğrafı göstererek katılımcılara bunun nasıl bir alanda, hangi şekilde kullanabilir olacağını sorar. Tüm katılımcılardan hayal güçlerini kullanmaları ister. Sonrasında katılımcılardan yanıtlar alır ve inovatif olanları not eder. Sonra bu bisikletin inovatif kullanım alanını gösteren ikinci fotoğrafı açar.
– İkinci fotoğrafta ise kulllanıcı bisikletini sürerken bir yandan da oksijen üreten bir sistemi içerisinde barındıran bir bisiklet görünecektir. Red Dot tasarım yarışmasında birinci olan inovatif bir tekno girişim örneğidir. Eğitmen yukarıdaki etkileyici inovatif tekno girişim örneklerinden 10 tanesini katılımcılar ile benzer uygulama ile paylaşır.
2. Oturumun son kısmında katılımcıların gördükleri ön resim ve videolara verdikleri etkileyici yanıtları onlar ile paylaşır ve bu örnekler üzerinden eğitmen kendi bilgilerini de harmanlayarak inovasyon tanımı yapar.
Bu interaktif sunum sayesinde katılımcıların aktif katılımı ile inovasyon kavramı örnekler ile görsel temaların ve katılımcıların haya güçlerinin yoğun olarak kullanıldığı örnekler üzerinden katılımcılara verilir. Böylece kendi tekno girişim iş fikirleri için nasıl bir bakış açısı getirmeleri, neyin inovasyon olup neyin olmadığını öğrenen katılımcılar için inovatif düşünce vizyonu adına önemli bir giriş yapmış olunur.
••••••••••••••••••••••••••

Kaynak: AITE – Academy of International Techno Entrepreneurship