Uygulanabilirlik Puanı:
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz oy verilmedi. İlk sen vermek İster misin?)
Loading...

Taze Fikirler Ağı

Etkinlik Amaçları: Bu atölyelerde katılımcıların inovasyon kavramı ile tanışmaları hedeflenir. Dünya üzerinden bir çok inovatif tekno girişim fikri ile tanışan katılımcıların kendi iş fikirlerinin tüm aşamasına inovasyonu dahil etmeleri ve bu şekilde fark yaratmaları hedeflenmiştir.
Etkinlik Zamanlaması: 80 dakika
Kullanılan Materyaller:
1. Küçük not kağıtları
2. Her türden materyaller (sandalye, top, kalem, çay kaşığı, saksı, taş v.s )
Etkinlik Kazanımları:
– Katılımcılar inovasyon kavramı ile tanışırlar, ne anlama geldiğini öğrenirler.
– Katılımcılar inovatif düşüncenin tekno girişimcilik alanında hangi alanlarda kullanıldığını uluslararası örneklerden öğrenirler.
– Katılımcılar yaratıcılıklarını geliştirerek inovasyon temelli atölyelerde fikir üretme ve uygulama deneyimi yaşarlar.
– Grup çalışması kavramını içselleştirir, iletişimini kuvvetlendirir, kendine olan güveni artar, yaratıcılık duygusu gelişir.
Kazanılan Yetiler:
– İnovatif Düşünce
– Yaratıcılık
– Fikir Üretme
– Aktif katılım
– Dahil olma
– Girişimcilik
– Farklı bakış açıları geliştirme
– Çözüm odaklı yaklaşım
– İletişim
– Takım çalışması
Kullanılan Yöntemler
Ön Bilgi: Bu etkinlikte katılımcılara eğitmen tarafından çeşitli nesneler verilir ve katılımcılardan bu nesneleri şu an olduğundan daha farklı bir şekilde kullanabilecek inovatif fikirler üretmeleri sağlanır. Grup çalışması şeklinde geçen etkinlik sonucu yaratıcılıklarını ortaya çıkaran katılımcılar ortaya koydukları ürünlerini diğer katılımcılar ile paylaşır ve geri dönütler alır.
Ön Hazırlık: Katılımcılara verilmek üzere çeşitli nesneler hazır hale getirilir. Bu nesneler için herhangi bir sınırlama yoktur. (Örnek olarak sandalye, top, kalem, çay kaşığı, saksı, taş v.s)
Aktivite Adımları:
1. Katılımcılar 5’er kişilik gruplara ayrılır.
2. Eğitmen etkinlik alanının ortasına herkesin görebileceği şekilde çeşitli nesneleri önceden hazırlamış olduğu nesneleri koyar.
3. Gruplara hangi nesneyi seçmek istediklerine karar vermeleri için 1 dakika verir. 1 dakika sonra her grup bir nesne alır.
4. Gruplar 20 dakika içerisinde yaratıcılıklarını kullanıp kendi aralarında bu nesneyi nasıl bir tekno girişim fikri olarak kullanabilecekleri tartışır ve karar verir. (Örnek olarak normal bir kalemin tablet bilgisayarlar için touch pen olarak kullanılması fikri benzeri)
5. Sonra tüm gruplar sıra ile sunumlarını yaparlar ve geri dönütler alırlar.
6. Tüm sunumlar bittikten sonra eğitmen bu kez tüm gruplara ürettikleri ürünlerin nasıl birbirlerini tamamlayan ve tek bir ürün olarak kullanılabilecek hale getirilebileceği konusunda bir soru sorar ve gruplara 20 dakika verir. (Örnek olarak bir touch pen, bir tablet bilgisayar ve bir beyin dalgalarını sese çeviren alet üretmiş olsunlar. Gruplar kendi içlerinde yaratıcılıklarını kullanarak tüm bunların tümünden bir elektronik müzik kutusu üretebilirler)
7. Her grup sözcüsü kendi grubunun diğer tüm üretilen ürünleri kullanarak oluşturduğu nihai ürün fikrininin sunumunu yapar. (3 dakika)
8. Tüm fikirler oylanır ve birinci fikir seçilerek küçük bir ödül verilir.
Bu etkinlikte tüm katılımcılar yaratıcılıklarını kullanarak inovatif bakış açılarını günlük hayatta kullandığımız basit ürünlerden başlamak üzere yansıtmaya başlarlar. Ayrıca bununla da kalmaz ve en son yapılan aktivite ile inovatif ürünlerin tamamlayıcı nitelikte olmasının avantajlarına vurgu yapılır. Böylece katılımcılar sürekli olarak yenilikçi ve tamamlayıcı düşünceye teşvik edilmiş olur.
••••••••••••••••••••••••••

Kaynak: AITE – Academy of International Techno Entrepreneurship